کاشت بذر خودکفایی و خوداتکاییامروز یک حامی شوید

به ما کمک کنید تا به اهداف جمع آوری سرمایه پروژه خود برسیم!

پروژه سبد بازرگانی
پروژه سبد بازرگانی

ایجاد فرصت های شغلی و کسب و کار برای 50…

Goal $10000 0.1%
Achieved $10 Pledged So For

Donate Now
Noorullah Dosti School
Noorullah Dosti School

Fund teachers' salaries and school supplies for one year

Goal $10000 0.1%
Achieved $10 Pledged So For

Donate Now
Bakery Project Funding
Bakery Project Funding

Fund 65 women owned and operated bakeries

Goal $10000 7.75%
Achieved $775 Pledged So For

Donate Now
Ramadan 2022 Campaign
Ramadan 2022 Campaign

Afghanistan is going through one of the worse humanitarian disasters…

Goal $10000 0.75%
Achieved $75 Pledged So For

Donate Now